behandling

Behandling

Sjukgymnastik/fysioterapi
När du kommer till sjukgymnasten för första gången görs en grundlig undersökning. Tillsammans lägger patienten och sjukgymnasten upp en aktiv behandlingsplan/mål som sedan utvärderas kontinuerligt. Aktiv innebär att du som patient är delaktig och tar eget ansvar.

Behandlingen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och omfattar manuella åtgärder och/eller anpassad träning i vår träningslokal. Vi har även lång erfarenhet av både fokuserad och radiell stötvåg.
 
Massage, yoga mm
Har du ont i nacke, axlar och rygg? Kronisk muskelvärk? Ledbesvär? Spänningshuvudvärk?

Eller känner du dig stressad och behöver få koppla av en stund?
Här finns ett brett utbud av olika typer av massage; klassisk massage, lymfmassage, fibromassage, käkledsbehandling, SCS - Strain & Counterstrain, koppning, reiki och programmet massage & dyslexi.
Boka massage hos Eva Ohlsson

 
Psykoterapi
Psykoterapi: vid till exempel oro, depression, livskris och parsamtal vid relationsproblem. Ibland kan en bra start vara"orienterande samtal", då behovet är att få stanna upp i livet och tillsammans med någon fundera över vart man är på väg.