diagnos

Diagnoser

I menyn till vänster kan du läsa om några vanliga skador/tillstånd. Denna information och dessa råd är allmän information och ersätter inte råd, information och behandling från din vårdgivare. Du ska alltid i oklara och allvarliga fall uppsöka legitimerad vårdgivare för att få en individuell diagnos och behandling.