Nacke

Huvud/Nacke

"Whiplash", Pisksnärtsskada"

Pisksnärtsskada eller WAD (whiplash associated disorders) är ofta orsakad av trafikolycka där individen blivit påkörd bakifrån och huvudet slungas först bak och sedan fram (flexion/extension). Begreppet ”whiplash” är således egentligen inte en klinisk diagnos, utan beskriver istället typ av trauma, eller potentiell skademekanism.

De flesta som drabbas av en pisksnärtsskada p g a trafikolycka tillfrisknar spontant (2-3 mån) men ett fåtal 10-25% får kroniska problem. Studier visar att många symptom och dysfunktion kan förekomma efter pisksnärtsvåld; huvudvärk, balansproblem, yrsel, tinnitus, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, nackvärk är bara några vanligt förekommande symptom. Dessa symptom kan uppkomma ett tag efter skadan och även förändras med tiden. Eftersom symptomen ofta framträder en tid efter skadan riskerar patienten att bli misstrodd av sjukvården och försäkringssystemen.


Röntgen utesluter allvarlig skada i ryggmärgen eller diskbråck men visar inte skador på ligament och kapslar (de alara ligamenten måste vara belastade och skador ses således inte i en neutralposition). En ny metod, funktionell magnetresonanstomografi, kan visualisera detta men finns inte tillgänglig i Sverige.

Sjukgymnastisk behandling syftar till att ge råd och information om tillståndet, egenbehandling och att gör en bedömning av besvären. En tidig aktiv intervention syftar till att bibehålla/återställa rörelseomfånget, minska smärta och optimera läkning i halsryggen. Individanpassad behandlingsstrategi är viktigt.

Läkningsförutsättningarna i våra vävnader är oftast goda men ibland sker läkning med mer uttalad ärrbildning. Kvarstående smärta efter olycka kan ha flera förklaringar:

-Degenerativa processer p g a skadan
-Ärrläkning med sekundär påverkan på t ex nervrot
-Inflammatorisk eller immunologisk påverkan
-Smärta p g a inaktivitet i muskulatur
-Hållningsrelaterad smärta och dysfunktion
-Muskelspänning p g a stress, rörelserädsla, proprioceptiv och reflextorisk dysfunktion.

(Woo SL-Y. Buckwalter JA(Red.) Injury and repair of the musculoskeletal soft tissue. American Academy of Orthopaedic Surgeons, Illinois 1988. ISBN 0-89203-023-2)

För att minska inflammation och smärta och förbättra läkning kan laserbehandling ge bra resultat på muskulo/ariculära tillstånd. (Bjordal JM 2003; Hakguder A et al 2003).

Vår erfarenhet är att vår MLS laserbehandling ger symptomlindring, speciellt på kognitiva besvär.