H?ftbesv?r

Höft

Höftsmärtor kan orsakas av olika anledningar tex bråck, inre organ, bristningar i muskler, leder, kapsel, slemsäck, muskelfästen, nerver. Dessa skador kan stråla ut i ljumsken, mot skinkan och ner mot knät. Frakturskador kan uppkomma vid fall eller annan trauma och bör röntgas.

"Inflammation i slemsäck", bursit
Det finns många slemsäckar i höftregionen som kan ge smärta och inflammation. Undersökning med olika provokationstest ger svar på varifrån smärtan kommer. Detta tillstånd behandlas ofta med kortison. Dry needling kan i vissa fall hjälpa. Vi behandlar det främst med MLS laser.

Muskelbristning
Muskelbristningar är vanliga skador inom idrotten. En spänd och överbelastad muskel kan förorsakas av brisning tex vid fotbollsmatch (vid tvära vändningar, snabbstarter, glidtacklingar). Huggsmärta så fort man försöker aktivera muskeln är vanligt. Svullnad och lokal ömhet kan förekomma. En total bristning ger en tydlig nedsatt styrka i den drabbade muskeln. Adduktormusklerna (muskler som för benet inåt) och ileo-psoasmuskeln (höftledens böjarmuskel) är vanligen drabbade. Direkt vid skadetillfället bör idrottaren behandla med kyla, kompression och högläge. Behandling: Operation vid total bristning, rehabträning, värmebehandling. Beroende på var i läkningsprocessen du är behandlar vi detta med MLS Laser, dry needling, manuella tekniker, stötvåg/tryckvåg, rehabträning.

Inflammation i muskel/sena
Kan ofta börja smygande vid en överbelastning tex i samband med extra mycket träning eller träningsläger. Smärta och ömhet i den drabbade muskeln/senan under eller efter träning. Behandlas med läkemedel, vila, rehabträning. Vi behandlar detta med MLS laser och rehab.

"Ledinflammation" Artrit
Kan ge smärta i ljumsken, utstrålning mot knät eller smärta i skinkan och nedsatt rörlighet. Detta kan bero på överansträngning, sträckning eller vridvåld av en led med tex artros, reumatoid artrit eller Mb Bechterew. Beroende på tillstånd behandlar vi med MLS laser, traktion, stretch.