Par

Axel/Skuldra

"Frusen skuldra", frozen shoulder
Stelhet i axelleden brukar kallas frozen shoulder. En inflammation i kapseln kan bero på olika orsaker varför det är viktigt att differentiera detta via sjukdomshistoria och undersökningsfynd. Olika skador har olika utveckling, prognos och behandling. En inflammation i ledkapseln ger inskränkt rörlighet i armen (åt sidan, utåt och inåt), När inflmmationen tilltar uppstår vilosmärta, utstrålning i armen och svårigheter att sova på den drabbade axeln. Tillståndet kan ta upp till 1-2 år att spontanläka. Viktigt är att hålla i gång armen och axeln i den mån det går. Din terapeut kan ge dig bra övningar. Du ska EJ provocera smärtan. Vår laserbehandling kan smärtlindra och påskynda tillfrisknandet.

"Akut slemsäcksinflammation", akut subdeltoid bursit
Plötslig smärta i axeln som uppkommer utan orsak. Detta tillstånd spontanläker efter c:a 6 veckor. Minsta rörelse av armen gör ont och även om armen hålls stilla kan smärta förekomma och nattsömnen påverkas. Läkemedelsbehandling kan ofta påskynda läkningen.

"Kronisk slemsäcksinflammation", kronisk subdeltoid bursit
Detta tillstånd uppkommer spontant. Smärtan kan stråla ner i armen och man har svårt att sova på den drabbade sidan. Tillståndet är svårläkt utan behandling. Behandlingen består av kortisoninjektion, dry needling eller operation. En del svarar bra på laserbehandling.

"Seninflammation i axeln", tendinit
De muskelfästen som oftast är drabbade i axeln/skuldran är supraspinatus, infraspinatus och subscapularis. Orsaken kan vara fall på axel eller överbelastningsskada. Ibland är orsaken okänd. Smärtan uppkommer oftast vid aktivitet och man har svårt att utföra vissa rörelser. Vid långvariga problem uppkommer ärrvävnad i senfästet som kan förorsaka smärta och besvär som kräver adekvat behandling.
Vi behandlar detta snabbt med stötvåg, laser och rehabträning.

Ruptur av senfästet Vid kraftigt våld/trauma kan fästet brista och en totalruptur uppkommer (du kan inte lyfta armen och är svag).
Ta i första hand kontakt med din ortoped.