stotvag

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling/Tryckvågsbehandling - Flerårig erfarenhet!
Har du hälsporre, hopparknä, höftbesvär, hälseneinflammation, tennisarmbåge, seninflammation? Prova vår stötvågsbehandling.


Vad kan man behandla?

 • Seninflammationer
 • Kalkaxel
 • Golfarmbåge
 • Tennisarmbåge/musarm
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Hälsporre
 • Muskuloskelettala besvär/pseudoartrosis
 • Smärtpunkter/triggerpunkter

  Finns det tillfällen då man inte ska stötvågsbehandla?
 • Du ska inte ha givits någon kortisoninjektion den senaste månaden
 • Ha Hjärt- eller cirkulationsrubbningar
 • Ha Cancer
 • Vara Gravid
 • Ha blödningssjukdom eller inta blodkoagulationsmedicin t ex fragmin eller waran.
 • Akut inflammation i behandlingsområdet.